Møderne i København aflyst indtil videre pga Corona situationen vi henviser til online-møder på ZOOM.

Online møder på dansk

Recovery Dharma Danmark har nu et online-møde kørende på ZOOM

Mandag (København) kl. 19.00 - 20.30
Kom og vær med:

Møde id:401-549-5298

Password:176915

Recovery Dharma Aarhus møderne køre nu normalt hver torsdag kl. 19.00 - 20.30

Pas godt på hinanden derude METTA

https://zoom.us/j/4015495298?fbclid=IwAR1HtafGKY0Q_q7DRbMZeEZBPtX1WL5bEYHDFiHWeb3SbNFojs9fLuFmHDw

Internationale møder (ikke på dansk)

https://recoverydharma.online/

 

Recovery Dharma Denmark

Velkommen til Recovery Dharma Denmark

”Hvordan anvendes Buddhistisk Praksis og Principper til at helbrede den lidelse som afhængighed har skabt.”

Recovery Dharma er et fællesskab af mennesker, der benytter en buddhistisk inspireret program til recovery fra alle typer af addiction. Vi er en selvstyrende gruppe, der ikke følger nogen leder eller lærer. Vores program bruger den buddhistiske praksis meditation, selvundersøgelse, visdom, medfølelse og fællesskab som værktøjer til bedring og recovery. Vi tror på, at bedring handler om at finde vores egen indre visdom og vores egen vej. Vi føler tillid til at denne kraft kan lindre lidelser af alle slags, herunder smerten og lidelsen som addiction har forårsaget i vores liv og i livet for vores kære.

Recovery Dharma byder enhver velkommen, der søger recovery fra afhængighed og vanedannende adfærd, hvad enten det er forårsaget af stofbrug eller procesafhængighed som medafhængighed, spil, spiseforstyrrelser, forhold, teknologi eller en hver besættelse eller vanedannende mønster, der skaber lidelse. Vi har fundet ud af, at denne buddhistisk-inspirerede vej kan føre til befrielse fra lidelsens afhængighed, og vi støtter dig i at finde din egen vej til bedring. Vi forstår, at dette ikke er den eneste vej til bedring, og mange kan vælge at kombinere denne praksis med andre bedringssprogrammer.