Om os

Recovery Dharma

Vi er en selvstyrende gruppe, der ikke følger nogen leder eller lærer. Vi stoler på Buddhas visdom (potentialet for vores egen opvågnen), Dharma (sandhed eller lære) og Sangha (vores fællesskab af ligestillede venner på denne vej). Dette er et bedringsprogram der ikke beder os om andet end at tro på vores eget potentiale til at kunne ændre og komme os. Vi har fundet en vejledning til vores bedring i den buddhistiske lære om ”de fire realiteter og de otte intentioner”. Vi inviterer dig til at undersøge og anvende denne praksis og disse principper som værktøjer til din egen vej til bedring fra den lidelse afhængighed har skabt. Vi forstår, at dette ikke er den eneste vej til bedring, og mange kan vælge at kombinere denne praksis med andre bedringssprogrammer.

 

Recovery Dharma er et program der bruger Buddhistiske praksisser og principper til at komme i bedring fra addiction, men du behøver ikke være buddhist for at få gavn af dette program. En af de mest banebrydende opdagelse Buddha fandt ud af, var at sindet – på grund af besættelse, grådighed, vrede og forvirring - ikke alene var kilden til al lidelse, men at sindet også er kuren der helbreder lidelsen. I dette program bruger vi en flere tusind år gammel, velprøvet, metode til bogstaveligt at ændre vores sind. Vi vælger at stole på vores sinds potentiale for visdom og medfølelse for andre og for os selv.

 

Buddha vidste at alle menneskelige væsner i en eller anden grad kæmper med trang - det stærke nogle gange overvældende ønske, om at ændre vore omstændigheder, vores følelser eller vores tanker. De af os der har levet i addiction har brugt stoffer eller adfærd til at opnå de ændringer. Den underliggende trang er den samme for alle. Selvom Buddha ikke taler specifikt om addiction, forstod han besættelserne i den menneskelige natur. Han forstod vores tilknytning til det behagelige og vores aversion mod smerte. Han forstod hvor langt vi nogle gange vil gå for at fange den følelse vi ønsker, eller for at undgå hvad vi frygter. Han fandt en løsning - læren – Dharma.

 

Vores program beder om vedvarende åndelig vækst. Det beder os om at stå ved vores valg, og tage ansvaret for vores egen bedring. Det bygger på Venlighed, Gavmildhed, Tilgivelse og dyb Medfølelse. Vi bruger ikke skam og frygt som redskaber for motivation, de her ikke virket i vores fortid, tværtimod har de skabt uro og lidelse ført til modløshed og tilbagefald. Det mod der kræves for at komme sig fra addiction er mod der kommer fra at have hjertet med i processen, vores metode er forpligte os til gensidig støtte hinanden i denne proces.

 

Recovery Dharma er kun en introduktion til den vej der kan bringe befrielse og frihed fra den selvforstærkende lidelse skabt af addiction. Intentionen og håbet er at enhver vil blive styrket af at Recovery Dharma møderne og vil finde deres egen vej.

 

Må du blive tilfreds.

 

Må du blive afklaret.

 

Må du blive fri for lidelse.

DE FIRE REALITETER

OG DE OTTE INTENTIONER

Som mennesker der har kæmpet med addiction, er vi allerede alt for bekendte med sandheden om lidelse. Selvom vi aldrig har hørt om Buddha kender vi på en vis måde grundlaget for hans belæringer so vi kalder Dharmaen: i dette liv er der lidelse. 

Buddha underviste også om hvordan vi kunne befri os selv fra denne lidelse. Kernen af denne undervisning er kaldt "De Fire Realiteter", der med tilsvarende forpligtelser er grundlaget for vores program.

 

 1. Der er lidelse. Vi påtager os opgaven at forstå sandheden af lidelse.

 

 1. Der er en årsag til lidelse. Vi påtager os opgaven at forstå hvordan Trang fører til lidelse.

 

 1. Det er muligt at stoppe lidelse. Vi påtager os opgaven med at forstå at mindre Trang fører til mindre lidelse.

 

 1. Der er en vej der fører til ophør af lidelse. Vi påtager os opgaven at udvikle denne vej.

Buddhas lærte os at ved at leve etisk, praktisere meditation, og udvikle visdom og medfølelse, kan vi standse lidelsen der er skabt ved at modarbejde, flygte fra, og misforstå virkeligheden. Vi har opdaget at disse praksisser og principper kan standse lidelsen ved addiction. De Otte Intentioner hjælper os med at finde vores vej i bedringen, den består af følgende hovedpunkter:

 

 1. Forståelse
 2. Intention
 3. Tale
 4. Handling
 5. Levebrød
 6. Energi
 7. Opmærksomhed
 8. Koncentration
Recovery Dharma Denmark

Praksis

 

Afholdenhed: Vi forstår Addiction som den overvældende Trang og tvangsmæssige brug af stoffer eller adfærd, for at undslippe nuværende virkelighed, enten ved at klynge sig til/jage nydelse eller ved at flygte fra smerte. Vi anbefaler afholdenhed af alkohol og andre stemningsændrede stoffer. For de af os der er proces-afhængige, især for dem hvor fuldstændig afholdenhed ikke er mulig, vil vi udpege og holde os til kloge grænser for adfærd i forbindelse med vores skadelige adfærd, helst med hjælp fra en Mentor eller en professionel terapeut.

 

Meditation: Vi anbefaler at man opbygger en daglig meditationspraksis. Vi bruger meditation som redskab til at undersøge vores handlinger, intentioner, og impulser. Meditation er en personlig praksis og vi prøver at finde en balanceret indsat i denne som i andre sunde praksisser så de passer til vores personlige rejse på Vejen.

 

Møder: Vi går til Bedringsmøder når som helst det er muligt, rent fysisk eller /og online. Nogle vælger måske også at være en del af andre bedringsfællesskaber eller Buddhistiske grupper. I den tidlige Bedring anbefales det at gå til bedringsmøder så tit som muligt. For mange betyder det hver dag. Vi anbefaler også at bliveren aktiv del af fællesskabet, og dele af vores erfaringer og Service når vi kan.

 

Vejen: Vi anbefaler at udvide vores forståelse af De Fire Realiteter og at praktisere De Otte Intentioner i vores daglige liv.

 

Fordybelse: Vi udforsker hvordan vores addictive adfærd forholder sig til De Fire Realiteter gennem at dele og skrive grundige detaljerede undersøgelser. Disse kan blive lavet med hjælp fra en Mentor, eller som et sammenarbejde med en betroet ven eller en gruppe. Efterhånden som vi arbejder og afslutter vores skriftlige undersøgelser, påtager vi at blive holde os selv ansvarlige, at tage direkte ansvar for vores handlinger, hvilket inkluderer at gøre afbigt for den skade vi har forsaget tidligere.