Om os

Recovery Dharma

Vi er en selvstyrende gruppe, der ikke følger nogen leder eller lærer. Vi stoler på Buddhas visdom (potentialet for vores egen opvågnen), Dharma (sandhed eller lære) og Sangha (vores fællesskab af ligestillede venner på denne vej). Dette er et bedringsprogram der ikke beder os om andet end at tro på vores eget potentiale til at kunne ændre og komme os. Vi har fundet en vejledning til vores bedring i den buddhistiske lære om de fire ædle sandheder og den ottefoldige vej. Vi inviterer dig til at undersøge og anvende denne praksis og disse principper som værktøjer til din egen vej til bedring fra den lidelse afhængighed har skabt. Vi forstår, at dette ikke er den eneste vej til bedring, og mange kan vælge at kombinere denne praksis med andre bedringssprogrammer.

DE FIRE ÆDLE SANDHEDER

OG DEN OTTEFOLDIGE VEJ

Som mennesker der har kæmpet med addiction, er vi allerede alt for bekendte med sandheden om lidelse. Selvom vi aldrig har hørt om Buddha kender vi på en vis måde grundlaget for hans belæringer so vi kalder Dharmaen: i dette liv er der lidelse.

Buddha underviste også om hvordan vi kunne befri os selv fra denne lidelse. Kernen af denne undervisning er kaldt De Fire Ædle Sandheder, der med tilsvarende forpligtelser er grundlaget for vores program.

 1. Der er lidelse. Vi påtager os opgaven at forstå sandheden af lidelse.

 

 1. Der er en årsag til lidelse. Vi påtager os opgaven at forstå hvordan Trang fører til lidelse.

 

 1. Det er muligt at stoppe lidelse. Vi påtager os opgaven med at forstå at mindre Trang fører til mindre lidelse.

 

 1. Der er en vej der fører til ophør af lidelse. Vi påtager os opgaven at udvikle denne vej.

Buddhas lærte os at ved at leve etisk, praktisere meditation, og udvikle visdom og medfølelse, kan vi standse lidelsen der er skabt ved at modarbejde, flygte fra, og misforstå virkeligheden. Vi har opdaget at disse praksisser og principper kan standse lidelsen ved addiction. Den Ottefoldige Vej hjælper os med at finde vores vej i bedringen, den består af følgende hovedpunkter:

 

 1. Forståelse
 2. Intention
 3. Tale
 4. Handling
 5. Levebrød
 6. Energi
 7. Opmærksomhed
 8. Koncentration
Recovery Dharma Denmark

Praksis

 

Afholdenhed: Vi forstår Addiction som den overvældende Trang og tvangsmæssige brug af stoffer eller adfærd, for at undslippe nuværende virkelighed, enten ved at klynge sig til/jage nydelse eller ved at flygte fra smerte. Vi anbefaler afholdenhed af alkohol og andre stemningsændrede stoffer. For de af os der er proces-afhængige, især for dem hvor fuldstændig afholdenhed ikke er mulig, vil vi udpege og holde os til kloge grænser for adfærd i forbindelse med vores skadelige adfærd, helst med hjælp fra en Mentor eller en professionel terapeut.

 

Meditation: Vi anbefaler at man opbygger en daglig meditationspraksis. Vi bruger meditation som redskab til at undersøge vores handlinger, intentioner, og impulser. Meditation er en personlig praksis og vi prøver at finde en balanceret indsat i denne som i andre sunde praksisser så de passer til vores personlige rejse på Vejen.

 

Møder: Vi går til Bedringsmøder når som helst det er muligt, rent fysisk eller /og online. Nogle vælger måske også at være en del af andre bedringsfællesskaber eller Buddhistiske grupper. I den tidlige Bedring anbefales det at gå til bedringsmøder så tit som muligt. For mange betyder det hver dag. Vi anbefaler også at bliveren aktiv del af fællesskabet, og dele af vores erfaringer og Service når vi kan.

 

Vejen: Vi anbefaler at udvide vores forståelse af De Fire Ædle Sandheder og at praktisere Den Ottefoldige Vej i vores daglige liv.

 

Fordybelse: Vi udforsker hvordan vores addictive adfærd forholder sig til De Fire Ædle Sandheder gennem at dele og skrive grundige detaljerede undersøgelser. Disse kan blive lavet med hjælp fra en Mentor, eller som et sammenarbejde med en betroet ven eller en gruppe. Efterhånden som vi arbejder og afslutter vores skriftlige undersøgelser, påtager vi at blive holde os selv ansvarlige, at tage direkte ansvar for vores handlinger, hvilket inkluderer at gøre afbigt for den skade vi har forsaget tidligere.